Rockegården leverer utstyr til årets episode av Rebella Hex!

Namdal Sceneservice hadde i år ansvar for totalproduksjonen av Rebella Hex i Namsskogan Familiepark, og Rockegården bidro med diverse rekvisita. Vi leverte blant annet en stabil avviklingsenhet med avspilling fra SD-kort, samt ledlys, PAR 16 og dimmere. Nedriggen er nå ferdig, og vi gratulerer Sigbjørn Jacobsen i Namdal Sceneservice og Namsskogan Familiepark med et vellykket prosjekt! Vi gleder oss til neste episode!