Ungdommen blomstrer på Statland!

Rockegården fikk i oppdrag å holde kurs i lyd og lys, i sammenheng med ungdomsarrangementet «Molorock» – Verdens minste festival arrangert av ungdommer – for ungdommer! Kurset ble vellykka, og vi tror deltakerne på korkurset og bandkurset var like fornøyde. Vi takker for oppdraget og håper vi ser igjen kursdeltakerne som ivrige teknikere ved senere anledninger.

For masse flotte bilder og nyheter om molorock – http://www.facebook.com/MoloRock2011?ref=stream

På bildet bak spakene: Eskil Bendiksen, Vegar Fornes Hustad og Odin Mårvik

Molorock 1

Molorock 2

Molorock 3